KOMMUNIKASJON

Vi gjør det hele tiden. Vi utveksler kunnskap og informasjon. Men allikevel bommer vi på det mest grunnleggende. Snakker vi til eller med? Gir vi kun beskjeder, eller samtaler vi?

Skaper vi misforståelser i stedet for forståelse og enighet?

Sender vi mail til vår kollega i nabokontoret i stedet for å føre dialog?
Er vi bevisste på hva et smil i forbifarten kan bety for å skape forståelse og lette på en vanskelig kommunikasjon?

Kommunikasjon er både verbal og nonverbal. Vi kan si mye om vår holdning til en kollega/kunde/familiemedlem bare med måten vi er på, uten å si et ord.