Om meg selv

Etter 40 år i arbeidslivet tok lysten til å kombinere all den kompetansen som er opparbeidet tak i meg.

40 år med 7 arbeidsgivere og svært varierte arbeidsfelt gav meg lysten til å dele disse erfaringene med andre.

Utdannet økonom ( Exam Oecon) fra Universitetet i Oslo, via 1 år som lærer i økonomi og matematikk, innom salg, markedsføring og ledelse, til jeg endte opp som linjedirektør for Norges største Fergerederi, Color Line. En yrkesvei som har gitt meg en erfaring innen så mange produkt- og fagfelt at jeg vil tro jeg har noe å tilby noen der ute.

En yrkesvei som også har gitt meg veldig mange erfaringer i forhold til hva som IKKE virker, og som jeg har erfart selv både gjennom å feile, men også se rundt meg hva som har vist seg å være gale valg og feil beslutninger.

Jeg har gått på utallige kurser arrangert av velmenende arbeidsgivere innen de fleste felt av det jeg har jobbet med. Felles for veldig mange av dem er det faktum at de ofte bygger på teori og bare teori. Altfor ofte har jeg reist hjem fra kurs og seminarer med en følelse av at noen har glemt å kople teoriene til det virkelige liv. Altfor ofte har jeg sittet igjen med et ubesvart spørsmål om kursholderen har erfart eller bare lest seg til.

Teori er viktig, og mye har vært forsket på og skrevet om mangt et emnefelt som er viktig å forholde seg til innen de områdene jeg konsentrerer meg om. Det er imidlertid viktig å bruke teorien som en forsterker til virkeligheten og ikke omvendt. Det er først når teorien bekreftes gjennom praktisk erfaring at vi kan si at den virker. Det er som ellers i livet at det er terrenget som er riktig hvis det er avvik mellom kart og terreng.

Min innfallsvinkel til det jeg ønsker å bidra med innen rådgiving og kursvirksomhet er derfor basert på mine egne erfaringer. Jeg kopler inn teori der det føles naturlig og kanskje også nødvendig for å bekrefte påstander, og da benyttes det for å dokumentere at også andre har kommet frem til det samme som jeg påstår.

Min tilnærming til å søke en løsning på en utfordring er basert på en erkjennelse av at mitt bidrag ikke er å påstå at jeg har den riktige løsningen. Det beste svaret på en utfordring vil jeg tro at jeg kan bistå til å komme frem til gjennom å bidra til å sette i gang kreative prosesser i team og kollegier.

Mine kurs påpeker ofte selvfølgeligheter, men det kreves ofte fokus og bevissthet for å ta dem i bruk. Det beste svaret er ofte det man kommer frem til selv, man trenger bare litt hjelp til å se det.