Kurs

Jeg er fleksibel i forhold til hvordan du ønsker å bruke mine tjenester.

Noen av områdene passer best i en form for rådgiving, mens andre kan passe best i en form for kurs eller foredrag. Et kurs vil være bygget opp rundt bedriftens eget behov. Det vil være tilpasset deres egen situasjon, og kan gjerne være konkret i forhold til deres hverdag. Det kan være dagskurs, kveldskurs, endags kurs, eller over flere dager. Vi kommer frem til det som passer dere best, og tilpasser innhold og tilnærming til deres behov.
Hvis behovet mer er å gi en liten idevekker eller «motivasjonsprat» i forbindelse med en samling/allmøte eller lignende, kan vi sammen komme frem til aktuelle tema og tidsramme.