Idedugnader

En organisasjon som jobber med daglige utfordringer og oppgaver, kan kanskje ha en utfordring i forhold til å løfte blikket og se fremover for å planlegge litt mer på sikt. I slike situasjoner kan det være et godt bidrag å få noen utenfra til å stille de rette spørsmålene som for den som jobber med saken i det daglige kanskje ikke føles relevante. Det er lett å bli fastlåst i rutiner og daglige gjøremål uten tid og anledning til å tenke de litt større tankene. Få hjelp til å forløse de ideene og tankene som kanskje skal bli viktige å ha tenkt når utfordringene stille og umerkelig endrer seg mens «dagan går».