Mentortjenester

Har du noen i organisasjonen som du ønsker å gi en ekstra motivasjon i form av ekstern input, så kan en mentorordning være fornuftig og verdifullt. Jeg har god erfaring som mentor for personer som trenger råd og vink i forhold til situasjoner de møter i en ny stilling med nye utfordringer. Spesielt for yngre medarbeidere som er på vei inn i nye krevende lederstillinger, kan det være positivt med en utenfor organisasjonen til å veilede seg og utfordre seg til å takle en ny krevende situasjon.