Tjenester

Mentortjenester
Har du noen i organisasjonen som du ønsker å gi en ekstra motivasjon i form av ekstern input, så kan en mentorordning være fornuftig og verdifullt. Jeg har god erfaring som mentor for personer som trenger råd og vink i forhold til situasjoner de møter i en ny stilling med nye utfordringer. Spesielt
Mer
Coaching
Av og til kan det være viktig å få hjelp til å tenke litt høyt. Få noen til å la tankene løpe litt, og få hjelp til å selv finne svar på forskjellige utfordringer gjennom samtaler og utfordrende utsagn. Mitt bidrag vil være å sørge for bevissthet og motivering i forhold til veivalg og avgjørelser,
Mer
Idedugnader
En organisasjon som jobber med daglige utfordringer og oppgaver, kan kanskje ha en utfordring i forhold til å løfte blikket og se fremover for å planlegge litt mer på sikt. I slike situasjoner kan det være et godt bidrag å få noen utenfra til å stille de rette spørsmålene som for den som jobber med
Mer
Kurs
Jeg er fleksibel i forhold til hvordan du ønsker å bruke mine tjenester. Noen av områdene passer best i en form for rådgiving, mens andre kan passe best i en form for kurs eller foredrag. Et kurs vil være bygget opp rundt bedriftens eget behov. Det vil være tilpasset deres egen situasjon, og kan
Mer
Strategiprosesser
Hvor er vi, hvor skal vi, og hvordan skal vi komme dit? Trenger du hjelp i denne prosessen? Noen som kan se på det med andre øyne? Noen som kan styre prosessen og bidra til å nå mål.
Mer
Markedsplaner
Hva skal gjøres når og med hvilke virkemidler? Trenger du hjelp til å komme frem til hva som skal gjøres, og når det skal gjøres? Koplet opp mot økonomi og aktivitetsplaner? Avspeiles bedriftens strategiplaner i markedsplanene og aktivitetsplanene? Henger de sammen med budsjetter og mål? Jeg kan
Mer