SALG

Et undervurdert fag. En god selger kan være en forutsetning for at bedrifter skal lykkes. Det finnes produkter eller tjenester som selger seg selv, men det er en tvilsom forretningside å legge opp til at sånn er det.

Produkter og tjenester trenger som regel litt drahjelp, og det er få forunt å være en gudbenådet selger født inn i dette yrket. Det finnes dessverre så altfor mange med for stor selvtillit som ødelegger anseelsen til dette faget, et fag som faktisk krever både grundighet, nøyaktighet, kunnskap, fordypelse, menneskekunnskap, ærlighet osv…..listen kunne vært uendelig mye lengre. 

Videre er det altfor mange som faktisk ikke vet, eller glemmer, at de er selgere. 

Kundene er mer og mer krevende, og de forventer mer og mer av den som skal få lov til å selge dem noe.

De færreste lever av engangssalg. Flere og flere baserer seg på gjensalg, og den beste måten å oppnå dette på er å skape den nødvendige kjemien for at dette skal kunne skje. Vi snakker om relasjonssalg. En relasjon oppnås gjennom tillit, som igjen skapes når selgeren gjør seg fortjent til det.

Salg/service/kundebehandling. Hvis vi er enige om at salg er å dekke et behov, er det mange som driver salg i dag uten å selv definere det som en av sine arbeidsoppgaver. 

Sørg for å skape et godt førsteinntrykk. Fra min tid som lokal leder av et fergeselskap som hadde mer enn 1 million gjester i året mellom Norge og Danmark pleide jeg å fremheve at alle som hadde kontakt med våre gjester var selgere. Matrosen på bildekket, hvis oppgave var å plassere bilene mest mulig effektivt, måtte lære seg å opptre som en selger. Hvis han eller hun oppførte seg på en positiv måte med et smil og et anerkjennende nikk til kunden for en grei parkering, ble starten på turen en helt annen enn om vedkommende skulle bli møtt med en hissig vifting med armene på grunn av en misforståelse om hvor man skulle sette bilen fra seg. Det er ikke vanskelig å tenke seg forskjellen i holdning til å skulle bruke penger om bord mellom disse to måtene å bli møtt på, og hvilken forskjell i følelse gjesten her startet turen med.