Coaching

Av og til kan det være viktig å få hjelp til å tenke litt høyt. Få noen til å la tankene løpe litt, og få hjelp til å selv finne svar på forskjellige utfordringer gjennom samtaler og utfordrende utsagn. Mitt bidrag vil være å sørge for bevissthet og motivering i forhold til veivalg og avgjørelser, slik at den jeg coacher skal ha eierskap til det han/hun kommer frem til.