Markedsplaner

Hva skal gjøres når og med hvilke virkemidler? Trenger du hjelp til å komme frem til hva som skal gjøres, og når det skal gjøres? Koplet opp mot økonomi og aktivitetsplaner? Avspeiles bedriftens strategiplaner i markedsplanene og aktivitetsplanene? Henger de sammen med budsjetter og mål? Jeg kan bidra med alt fra rådgiving før, tips underveis, til deltagelse i hele prosessen.